Analyse av egen praksis: Foreldresamarbeid

Image
Faksimile av skjema med en penn liggende over.

Fyll ut skjemaet Analyse av egen praksis. Styrer deler ut skjemaet personalet fylte ut under arbeid med økt 3 tidligere i år. Sammenlign utfyllingene av skjemaene. Vurdér din egen kompetanseutvikling.

"Forandring er ikke det vanskelige. Adskillig vanskeligere enn å gjennomføre forandringer er det å finne ut hva som fungerer, forstå hvorfor det fungerer, oppfatte når man bør forandre seg, og vite når man ikke bør gjøre det."

(Collins og Hansen (2012). Great by Choice. Hvorfor noen virksomheter blomstrer til tross for usikkerhet, kaos og (u)flaks. Universitetsforlaget. Oslo.)