Bokpresentasjon

Her får dere tips om bøker som kan friste både yngre og eldre barn,  gutter og jenter, majoritetsspråklige barn og minoritetsspråklige barn. Under filmen finner dere 3 boklister: Livs bokliste, bokliste over nynorske barnebøker og bokliste fra Det flerspråklige bibliotek.