5 påstander

Her er fem påstander – ingen av dem er feil.

Styrer skriver påstandene på papir. Det skal være ett ark pr. påstand. Les dem høyt og plasser dem på gulvet på ulike steder i rommet. (Påstandene kan lastes ned og skrives ut.)

Personalet stiller seg ved den påstanden som er viktigst for dem. Når alle har funnet sin plass, spør styrer én person i hver gruppe om hvorfor hun/han har valgt å stille seg nettopp der.

 • Barns språkutvikling blir påvirket av deltakelse i leseaktiviteter.
   
 • Leseaktiviteter legger til rette for utvikling av et "der-og-da"-språk.
   
 • Leseaktiviteter er mer enn bare tradisjonell opplesing.
   
 • Samtaler er den viktigste språklæringsarenaen i barnehagen.
   
 • Barn som har gode leseerfaringer, har lyst å lese mer.