IGP-arbeid: Kultur for lesing

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Kultur for lesing.

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 min):
  Ta utgangspunkt i oversikt over viktige/overraskende moment fra alle øktene og vurdering av egen kompetanseutvikling. Hvordan vil du ta med deg disse erfaringene i ditt videre arbeid i din barnehage?
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min):
  Hvordan vil dere implementere erfaringene og kompetansen i det videre arbeidet?
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min):
  Gi konkrete innspill til neste årsplan.