IGP-arbeid: Barns språkutvikling

Kunnskap som skapes og deles gjennom gjentatte refleksjoner har stor verdi for den enkeltes og personalets kompetansebygging. Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Barns språkutvikling.
 
Styrer skriver ned momentene som deles av personalet i plenum.

  • Individuelt (5 min.):
    Velg ut tre momenter fra fagfilmen Barns språkutvikling som du synes er viktige eller overraskende.

 

  • Refleksjon i gruppe (15 min.):
    Bli enige om de tre momentene dere som gruppe synes er de viktigste eller mest overraskende fra filmen Barns språkutvikling.

 

  • Gjennomgang i plenum (10 min.):
    Hver gruppe legger frem de tre momentene gruppen synes er de viktigste eller mest overraskende.
Image
Knapp med teksten "Neste økt"