Tekstskaping

Det å lage egne tekster gir barna mulighet til å bruke språket muntlig, og utvikle språket sammen med en voksen. I Jordbrekkskogen barnehage har barna skrevet en bok.

Image
Barnetegninger som barnehagelærer har skrevet tekst over
Eksempler på tekstskaping

Tekst: Linda Hansen, Jordbrekkskogen barnehage i Drammen

Vi pleier å dele barna inn i faste grupper to dager i uken. Min gruppe består av seks gutter i alderen 4-5 år. Vi jobber mye i forhold til barns medvirkning, at barna skal få være med å prege det som skjer rundt dem. Da vi skulle skrive bok, spurte jeg barna hvem den skulle handle om. De var litt nølende i begynnelsen, og jeg hadde derfor forberedt noen spørsmål: Er det en jente eller en gutt? Hva heter denne personen? Hvor gammel er personen? Hva har personen på seg? Hva liker personen å gjøre? Så begynte historien å ta form. Guttene kom med den ene hendelsen etter den andre, og jeg noterte. De var ivrige og bygde stadig på hverandres utspill. Ved å være ”sekretær” fikk jeg vist barna at deres muntlige språk kan være et utgangspunkt for et skriftlig språk, og at tale og skrift henger sammen.

Da historien var ferdig, skulle vi lage bilder til boka. Min idé var at de kunne tegne en hendelse på et ark, men i stedet tegnet guttene alt på et ark, mens de snakket seg i gjennom historien. Noen hendelser ble viktigere enn andre. Så måtte vi klippe og lime for å få bildene til å passe inn i historien, og til slutt tok vi en kopi av boken slik at vi kan ta den frem og lese den og snakke om det vi gjorde. Høytlesingen ”gir” teksten tilbake til barna og lar dem speile seg både i det de hører og i andres respons. Jeg må si at barna ble både begeistret og stolte. Den umiddelbare reaksjonen var at dette ønsket de å gjøre igjen, de var allerede i gang med å skape nye historier om Morten før den første var helt ferdig.

Det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra foreldre som har fått høre historien gjenfortalt hjemme. Det er viktig at barna får slike erfaringer: Det er gøy og lystbetont, de utvikler fantasien og skaperlysten, det er ingen fasit – det er barna som bestemmer – og de opplever mestring og stolthet over hva de har klart å få til! Det å lage egne tekster gir dessuten barna mulighet til å bruke språket muntlig, og utvikle språket sammen med en voksen. Tenk å få låne med seg en egenprodusert bok hjem?

 

Ressurser:

Teksten er hentet fra heftet: Bok i bruk i barnehagen - Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Vil du ha artikkelen lest opp? – "Tekstskaping"
Audio file