IGP-arbeid: Å lese flere ganger

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Å lese flere ganger.

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

  • Individuelt (5 min.):
    Velg ett moment fra fagteksten Les den ein gong til som du synes er viktige eller overraskende.

 

  • Refleksjon i gruppe (15 min.):
    Bli enige om to moment dere som gruppen synes er viktigst eller mest overraskende.

 

  • Gjennomgang i plenum (10 min.):
    Hver gruppe legger frem sine to moment i plenum.