IGP-arbeid: Språk og lesing

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Språk og lesing.

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 min):
  Velg tre moment fra fagfilmen Språk og leseaktiviteter som du synes er viktige eller overraskende.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min):
  Bli enige om tre moment dere som gruppe synes er viktigst eller mest overraskende.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min):
  Hver gruppe legger frem sine tre moment i plenum.
Image
Knapp med teksten "Neste økt"