IGP-arbeid: Å lese bøker med gjentakende mønster

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Å lese bøker med gjentakende mønster.

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 min.):
  Velg ett moment fra fagteksten Å lese bøker med gjentakende mønster som du synes er viktig eller overraskende.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min.):
  Bli enige om to moment som gruppen synes er viktigst eller mest overraskende.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min.):
  Hver gruppe legger frem sine to moment i plenum.