Utsnitt av ordsky

Å arbeide med språk og vokabular

Språk er redskap for tanken. Skal elevene utvikle sin evne til refleksjon og kritisk tenkning trenger de ordforråd og begreper. Hvordan kan utvikling av elevenes språklige kompetanse bli en integrert og selvfølgelig del av undervisningen?

Et akademisk og mer abstrakt vokabular er viktig om man skal utvikle dypere forståelser. Derfor er et eksplisitt språkfokus i fagene viktig for alle elever, og særlig viktig for elever med språk- eller lesevansker, og for flerspråklige elever. 

Image
Ordsky

Sentrale spørsmål

  • Hva er et funksjonelt språksyn og hvilken betydning har det for språkopplæringen? 
  • Hva er sammenhengen mellom ordforråd og leseforståelse? 
  • Hvilke ord er nyttige å jobbe med? 
  • Hvorfor bør arbeidet med ord være knyttet til tekst? 
  • Hvordan arbeide med ord knyttet til tekst? 
  • Hva innebærer det å kunne et ord? 

 

Pakken er utviklet av: Hege Rangnes og Marit Aasen ved Lesesenteret. 

 

Tekstseminar: En samtale om tekst

Målet med økta er å få mer kunnskap om samtalens didaktiske muligheter gjennom å lese en fagtekst om emnet i fellesskap.

63 min

Sammenhengen mellom vokabular og leseforståelse

Målet med økta er å gi en forståelse om hvorfor det er viktig å arbeide med vokabular i leseopplæringen og hva som ligger i begrepet "fjerdeklasseknekken".

41 min

Lærersamarbeid

Målet med økta er å undersøke hvorfor det er nyttig at elevene møter ordene de skal lære i flere kontekster, og om hvordan lærere gjennom samarbeid kan legge til rette for det.

59 min

Word Generation

Målet med økta er å bli kjent med vokabularprogrammet Word Generation, og få konkrete forslag til hvordan en kan arbeide med vokabularprogrammet i en norsk kontekst.

54 min