Hva er språk og hvordan lærer vi språk? Oppgave

Skriv ut vedlagte plakater som betegner ulike språkpraksiser i klasserommer. Noen er knyttet til et systematisk språksyn og andre er knyttet til et funksjonelt språksyn.

Deltakerne kan stille seg ved den plakaten som de:

a) gjør mest av

b) gjør minst av

c) ville egentlig gjort mer av

d) gjorde mer av før, men har gått vekk fra