Vokabular og leseforståelse: Diskusjon

Diskuter påstandene under i par, og oppsummer i plenum.

 1. Jeg jobber systematisk med ord i undervisningen min.
   
 2. Jeg vet hva som er god undervisning når det gjelder ordinnlæring.
   
 3. Jeg mener at å lære elevene et ord er det samme som å gi en definisjon på ordet.
   
 4. Jeg mener det tar for mye tid å arbeide med ord i undervisningen.
   
 5. Jeg samarbeider mye med kollegaene mine om ordinnlæring.
   
 6. Jeg vet hvordan jeg kan vurdere elevens ordkunnskap.
   
 7. Jeg mener lærere i alle fag er vokabularlærere.

Påstandene i Kahoot. Bruk gjerne denne for å oppsummere i plenum.