Vokabular og leseforståelse: Diskusjon (2)

1. Arbeid individuelt. Noter ned hvordan du forstår:
 

  • Sammenhengen mellom vokabular og leseforståelse.
  • Hva fjerdeklasseknekken er.
  • Hva vi kan gjøre for å forebygge/minske fjerdeklasseknekken.


2. Sett dere sammen i par eller små grupper. Del synspunktene deres og diskuter.