Quiz: Fleip eller fakta

Det finnes mange myter om språk og språklæring. Hvilke av utsagnene tror du er fleip og hva er fakta? 

Del gjerne i grupper, og diskuter kort hvert utsagn før dere oppsummerer gruppenes svar i plenum. Etter hvert spørsmål bør kommentaren til utsagnet som står i vedlegget med «Utfyllende fakta om språk og språklæring» leses høyt. 

Utsagn om språk og språklæring:

 1. Barn lærer et nytt språk automatisk, hvis de bare blir omgitt av språk. Fleip eller fakta?
   
 2. Barn lærer et andrespråk fortere enn voksne. Fleip eller fakta?
   
 3. Å vokse opp med to eller flere språk er normalen for et flertall av verdens befolkning. Fleip eller fakta?
   
 4. Det tar mellom 5 til 7 år å lære et nytt språk så godt at det kan brukes som redskap for læring. Fleip eller fakta?
   
 5. Hverdagsspråk og skolespråk kan sees som to forskjellige språk. Fleip eller fakta?
   
 6. Å arbeide med språk og vokabular tilhører norskfaget. Fleip eller fakta?