Hva er språk og hvordan lærer vi språk? Refleksjon

Sett dere sammen i grupper på 3–4 personer.

Diskuter og reflekter over egen undervisning i lys av filmen og aktiviteten:

  1. Hvordan ser du spor av et funksjonelt språksyn i din undervisning?
     
  2. Hvordan ser du spor av et systematisk språksyn i din undervisning?
     
  3. Reflekter over hvordan du med små justeringer kan gjøre de ulike undervisningsformene mer språkaktive for elevene.