Fagfilm: Arbeid med språk

 I denne filmen forklares det hvordan man kan arbeide med ord som en integrert del av leseopplæringen.

Mens du ser filmen, legg merke hvorfor det er viktig å arbeide med ord og begrep som en integert del av leseopplæring, og hva som ligger i fenomenet fjerdeklasseknekken