Word Generation: Diskusjon

Fortsett samtalen om vokabularprogrammet Word generation.  

Diskuter gjerne med utgangspunkt i spørsmålet: 

  • Hvordan vil du vurdere vokabularprogrammet Word generation sin tilnærming til et fagstoff i forhold til fagfornyelsens (LK20) idealer om å legge til rette for dybdelæring i fagene og arbeid med tverrfaglige tema?