Tekstseminar: Oppsummering

Hver gruppe får 2–3 min til å dele hovedinnholdet i samtalen de hadde.

Håndsopprekning

Rekk opp hånden de som:

  • Har lært noen nye ord og begreper gjennom samtalen
  • Hadde problemer med å forklare hva ord betyr
  • Var uenig med andre i forståelsen av teksten
  • Oppdaget noe nytt eller mer i teksten enn før dere samtalte om den
  • Synes det var vanskelig å være ordstyrer
  • Synes det var vanskelig å være spørsmålsstiller
  • Synes det var vanskelig å være ordjeger