Vokabularinstruksjon: Prøv ut i praksis

De to filmene har vist eksempler på hvordan læreren har brukt de tre prinsippene for god vokabularinstruksjon:

  • hvordan læreren gir en definisjon og kontekstualiserer ordet
  • hvordan elevene er aktive i bearbeidingen av ordene
  • hvordan elevene møter ordene flere ganger i meningsfulle kontekster

 

Skriv ut “planleggings- og observasjonsskjema”, og  vedlegget “Eksempler på måter å bearbeide tekst”. 

Bruk disse vedleggene når du planlegger utprøving av de tre prinsippene for vokabularinstruksjon i egen praksis. Samarbeid med kollegaer i planleggingen. Noter ned i skjemaet observasjoner og refleksjoner du gjør underveis. Ta med skjemaet til erfaringsdeling på neste samling. 

 

 

Dette skjemaet (bokmål) eller samme skjema på nynorsk kan brukes når du skal prøve å integrere de  tre prinsippene for vokabularinstruksjon i egen undervisning. Nå kan du begynne arbeidet med å fylle ut den første kolonnen ”Hvordan tenker jeg å gjøre dette”. Arbeid først individuelt. Avgrens arbeidet til en undervisningstime eller forløp. Etter noen minutter sett dere i par/små grupper og del tankene deres med hverandre. Kanskje får dere tips av hverandre. Vær kvalitetssikrere for hverandre. Er alle tre prinsippene ivaretatt i planleggingen?

Ta skjemaet med deg til timen du har planlagt. Noter ned rett etter timen hvordan prinsippene faktisk ble utført, og skriv ned refleksjonene dine. Bruk refleksjonsspørsmålene som kommer på neste lysbilde. De står også nederst på observasjonsskjemaet dere har fått utlevert.

Observasjonsskjemaet kan også brukes som en del av kollegaveiledning. Få en kollega til å være observatør i undervisningen din og be ham/henne notere ned i kolonnen ”Hvordan gjorde jeg det”.

Skjemaet kan være et utgangspunkt for refleksjoner på teammøter og/eller på fellessamlinger.

 

Reflekter rundt egen praksis med utgangspunkt i følgende spørsmål:

  1. I hvilken grad brukte jeg prinsippene for god vokabularinstruksjon? Har jeg for eksempel latt elevene være aktive i bearbeidingen av ord? Har jeg definert, kontekstualisert og visualisert nye ord? Har jeg latt elevene møte ordene i flere kontekster?
  2. Hva fungerte bra, og hvorfor?
  3. Hvordan kan jeg videreutvikle det som fungerte bra?
  4. Hva bør jeg gjøre annerledes, og hvorfor?