Hva er språk og hvordan lærer vi språk?

Denne filmen beskriver to ulike syn på hva språk er, og hvordan språk læres. Legg merke til hva som kjennetegner et systematisk språksyn og hva som kjennetegner et funksjonelt språksyn.

Filmen er tekstet. Du kan slå på teksten ved å trykke på tekst-ikonet til høyre i skjermbildet. 

Referanser til filmen:

Henriksson, L. og Tostrup, Å. J. (2010) «Språksyn och undervisning - Hur påverkas undervisningen och elevernas språkutveckling av lærarnas språksyn?» Examensarbete, 15 högskolepoäng, Lärarutbildning Kultur, Språk och Media. Malmö Högskola.

Matre, S. (2009). Språkteoretiske tilnærmingsmåtar. I Smidt, J. (red.) Norskdidaktikk -ei grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.

Maagerø, E. (2005). Språket som mening. Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget.