Klasseromsdialogen: Forberedelse til neste gang

Bli enige på gruppen om hvilken av de to vedlagte fagtekstene dere ønsker å jobbe videre med i neste økt.

Skriv ut teksten og les igjennom den før dere møtes igjen på neste samling.

(Tekstene brukes etter avtale med Gyldendal Akademisk)