Tekstseminar: En samtale om tekst

Tekstseminar betyr at dere i fellesskap skal lese og bearbeidet innholdet i en fagtekst.

Vedlagt finnes to tekster som begge er hentet fra boken Samtalens didaktiske muligheter (2015), redigert av Hanne Christensen og Ruth Seierstad Stokke ved OsloMet. Gruppen skal velge èn av tekstene. Formålet med teksteminaret er å få en dypere forståelse av tekstens mening.

Dere skal jobbe med teksten ved hjelp av leserroller. Vedlagt ligger tre ulike rollebeskrivelser: «Ordstyreren», «Spørsmålsstilleren» og «Ordjegeren». Studer rolleinstruksen og fordel rollene. Hvis dere er flere enn tre på gruppen, kan det være to «spørrere» og/eller to «ordjegere». La rollene gå på omgang, slik at alle får prøve alle rollene. Ta ansvar for å justere bruken av rollene hvis dere opplever at strategien ikke tjener formålet.

Det gjør ingen ting om dere ikke rekker å snakke om hele teksten. Siden alle har lest og orientert seg i teksten på forhånd, kan dere velge ut deler dere synes er interessante. Dere må selv styre hvor lenge det oppleves meningsfullt å samtale om de ulike avsnittene, men pass på at alle får prøve de ulike rollene før tiden er ute.

Når det er ca. 5 min. igjen av oppsatt tid, blir gruppen enig om en kort oppsummering av samtalens hovedinnhold, som deles i plenum.