Klasseromsdialogen: Prøv ut i praksis

Planlegg og gjennomfør en klasseromssamtale etter de fire prinsippene for læringsfremmende og språkstimulerende samtaler. Prøv ut hvordan du kan bruke de ulike oppfølgingsspørsmålene.

Skriv ut vedlagt veiledning og liste over oppfølgingsspørsmål, og ta dette med i planleggingen.