Lærersamarbeid: Introduksjon

Les teksten under individuelt, eller lytt i felleskap til teksten. 

Lærersamarbeid – et eksempel på hvordan det kan legges til rette for at elevene møter fokusord i ulike kontekster

  1. Elevene må møte et ord mange ganger og i ulike kontekster for at det skal bli lært.
  2. Lærersamarbeid kan være en måte å legge til rette for at elevene møter fokusordene i ulike kontekster. Det kan ofte være hensiktsmessig å involvere spesialpedagoger, lærere i særskilt norsk og tospråklige lærer i arbeidet med fokusordene.

Elever lærer ord bedre ved å møte dem mange ganger i ulike kontekster. Mange elever må gjerne ha mellom 12 – 16 møter med et ord før det er lært. Minoritetsspråklige elever og elever som strever med lesing trenger gjerne flere møter (Vadasy og Nelson, 2012). Dette gir konsekvenser for undervisningen vår! Ordinnlæring må være en integrert del av undervisningen i løpet av hele uka. Det finnes flere måter å gjøre det på. Nå skal vi vise hvordan lærersamarbeid om ord kan bidra til at elevene kan møte ord i ulike kontekster. Et slikt samarbeid kan også inkludere spesialpedagoger, lærere i særskilt norsk og  tospråklige lærere. Det er imidlertid ikke meningen at alle lærerne skal jobbe med alle ordene i alle fagene, men kanskje dukker ett av fokusordene opp i KRLE-teksten, mens ett annet ord dukker opp i naturfag.

For å få til et lærersamarbeid om fokusord, bør en ha enkle rutiner. Dere skal nå få se filmen Trekantsamarbeid og ordbank. Filmen beskriver et samarbeid mellom lærer i grunnleggende/ særskilt norsk, tospråklig lærer og faglærer om utvalgte ord i en klasse. Prinsippene kan lett overføres til  samarbeid mellom andre lærergrupper, for eksempel mellom kontaktlærer og faglærer i samfunnsfag.

Klikk på lydfila under for å få lest opp teksten Lærersamarbeid - et eksempel på hvordan det kan legges til rette for at elevene møter fokusord i ulike kontekster

Lærersamarbeid.mp3
Audio file