Vokabularinstruksjon: Oppgave (2)

1. Bruk først et par minutter individuelt til å tenke over: 

  • hvordan læreren gir en definisjon og kontekstualiserer ordet 
  • hvordan elevene er aktive i bearbeidingen av ordene 
  • hvordan elevene møter ordene flere ganger i meningsfulle kontekster 

  

2. Gå sammen i par/små grupper. Del observasjonene med hverandre (10 min.). 

  • Utdyp hvorfor dere synes observasjonene viser eksempler på de tre prinsippene for vokabularinstruksjon. 

 

3. Kort felles oppsummering i plenum.