Vokabularinstruksjon: Oppgave (3)

1. Bruk først et par minutter individuelt til å tenke over: 

  • hvordan læreren gir en definisjon og kontekstualiserer ordet 
  • hvordan elevene er aktive i bearbeidingen av ordene 
  • hvordan elevene møter ordene flere ganger i meningsfulle kontekster 

  

2. Gå sammen i par/små grupper. Del observasjonene med hverandre. 

  • Utdyp hvorfor dere synes observasjonene viser eksempler på de tre prinsippene for vokabularinstruksjon. 

  

3. Oppsummering i plenum. 

  • Diskuter i plenum