Å velge ut ord fra en tekst: Aktivering av forkunnskaper

Forskning fremhever at leseaktiviteter som preges av dialog og ordforrådsutvikling er effektive tiltak for å styrke elevenes språkforståelse og dermed leseforståelse.  

Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvilke ord det er nyttig å fokusere på i arbeid med tekst. I denne økten skal vi lære hva forskning fremhever som viktige ord å fokusere på, for å øke elevenes leseforståelse. 

Først en liten oppvarmingsøvelse: 

Ta utgangspunkt i teksten nedenfor som er hentet fra Midgard 6. Hvilke fem ord ville du valgt ut fra denne teksten? Arbeid først individuelt (i ca. ett minutt). Del så dine ord med en eller to kollegaer. 

 

Midgard 6

Kirken økte sin makt og rikdom gjennom hele middelalderen. Det fikk ikke bare vanlige mennesker føle, men også konger og keisere. Det var stadig konflikter mellom paven og kongene i middelalderen. Paven ville ha mest makt, og det ville ikke kongene finne seg i. 

(Aarre, Flatby, Grønland & Lunnan, 2010, s. 77.)