Word Generation: Erfaringsdeling

Siden forrige Språkløypersamling har dere prøvd ut noen av de tre prinsippene for vokabularinstruksjon i praksis. Diskuter i små grupper: 

  • Tilførte utprøvingen noen kvaliteter til undervisningen? 
  • I tilfelle ja, hva? Hvis nei, hvorfor ikke?