Tekstseminar: Erfaringsdeling

Ta med notatene fra observasjonene du gjorde under oppdraget.

Del erfaringer.  

  • Hva opplevde du som positivt/vellykket?
     
  • Hva opplevde du som utfordrende?
     
  • Hvilke justeringer/endringer vil du gjøre til neste gang?
     

Bruk gjerne erfaringene dine i samtale om fagteksten i tekstseminaret.