Fagfilm: Vokabularprogrammet Word Generation

I denne filmen presenteres det amerikanske vokabularprogrammet Word Generation. Det viser hvordan legge til rette for arbeid med tekst og fokusord over tid, slik at det bidrar til økt læring hos elevene. 

Mens du ser legg merke til hvordan Word Generation legger til rette for: 

  • arbeid med generelle akademiske ord 
  • arbeid på tvers av fag/gir møter med ord i ulike kontekster 
  • arbeid med de tre ulike prinsippene for vokabularinstruksjon.