Fagfilm: Trekantsamarbeid og ordbank

I fagfilmen "Trekantsamarbeid og ordbank" får vi presentert et eksempel på lærersamarbeid ved Gautesete skole i Stavanger.  

Legg merke til og noter ned hvordan lærerne i denne filmen legger til rette for at elevene møter ordene i mange ulike kontekster.