Klasseromsdialogen: Erfaringsdeling

I økt 1 fikk dere i oppgave å velge ut tre fokuselever som dere skulle observere i klassen. 

Ta med obeservasjonsskjemaet fra forrige økt. Sitt sammen i grupper på 2 til 3 kollegaer. Fortell hverandre hvilke observasjoner av de tre fokuselevene dere har gjort.

  • Hva var interessant, overraskende, uventet, som forventet, tankevekkende eller problematisk under gjennomføringen av oppdraget?