Å velge ut ord fra en tekst: Prøv ut i praksis

1. Velg en tekst som dere skal jobbe med i uken som kommer, for eksempel fra samfunnsfag. Det er nyttig at minst to lærere samarbeider om en tekst.

 

2. Lag en liste og skriv ned de ordene du tror at elevene ikke forstår (individuelt arbeid).

 

3. Analyser ordlisten din:

- Hvilke ord er generelle akademiske ord (ord på nivå 2)? Sett en blå strek under disse ordene i listen din.

- Hvilke ord er fagspesifikke ord (ord på nivå 3)? Sett en rød strek under ordene i ordlisten din.

- Er det uttrykk i teksten? Sett en grønn strek under eventuelle uttrykk.

 

4. Sammenlign ordlista med en kollega. Hva har dere likt/forskjellig? Diskuter og begrunn valgene dere har gjort.

 

5. Velg fem fokusord fra lista som er nødvendig for å forstå teksten.