Å velge ut ord fra en tekst: Oppgave

Med bakgrunn i forelesningen der det beskrives hvordan forskerne deler inn ord og uttrykk - hvilke fokusord ville dere nå valgt til å arbeide med i undervisningen? 

Bruk teksten nedenfor fra Cumulus 3. Arbeid først individuelt (ca. 2 minutter) før dere setter dere sammen i grupper for å sammenligne listene deres. Bruk gjerne fargede penner. Begrunn valgene dere har gjort i den teorien som er presentert i de tre punktene nedenfor (ca. 3–4 minutter).  

Cumulus 3:

Nord-Amerika var indianernes land før mennesker fra Europa slo seg ned der. Nord-Amerika har mye forskjellig natur. Fjell og fjellkjeder, ørken, jungel og skoger, alt finnes i Nord-Amerkia. Amerikas forente stater kalles ofte for USA. USA er det nest største landet i Nord-Amerika og har flest innbyggere.

(Bjørnshol, Lie, Røine & Vedum, 2013, s. 124.)

Image
Å velge ut ord fra en tekst