Lærersamarbeid: Prøv ut i praksis

  1. Hvilke fokusord brukes i andre fag/tema? Gå gjennom fokusordene i teksten du har tenkt å jobbe med i den kommende uken sammen med en annen lærer som er involvert i klassen. Hvilke ord kan knyttes til andre fag/tema?
     
  2. Hvordan kan lærere som jobber sammen i en klasse etablere rutiner for samarbeid om fokusordene? Diskuter med en kollega, og lag en avtale for den kommende uken.
     
  3. Hvordan kan fokusordene formidles/vises til elevene? Diskuter med en kollega og bli enige om minst en måte å tydeliggjøre for elevene hvilke ord som er valgt som fokusord.