Word Generation: Samtale

 Del og samtal om notatene du tok underveis i filmen med utgangspunkt i spørsmålet: 

  • Hva er dine reaksjoner på vokabularprogrammet Word generation?  
  • Hvordan ser du for deg at denne måten å nærme seg et nytt fagstoff på kan realiseres på din skolen?