Hva er språk og hvordan lærer vi språk? Oppgave til neste gang

Observer og registrer egen undervisning en «vanlig uke» på skolen. Velg deg tre fokuselever: en elev som vanligvis er språklig aktiv i timene, en elev som sjelden tar ordet av eget initiativ i undervisningen og en elev som har norsk som andrespråk (hvis du ikke har en slik elev, velg en som du synes er interessant å observere av andre grunner). Observer og forsøk å registrere hvor mye tid og i hvilke situasjoner de ulike elevene er språklig aktive i undervisningen. 

Bruk gjerne vedlagt observasjonsskjema.