Klasseromsdialogen: Samtale (2)

Samtal rundt bordet (3-5 personer) og del tanker om og erfaringer med klasseromsdialog. Se egne erfaringer i lys av de fire prinsippene som ble presentert i fagfilmen 

  1. Åpne eller autentiske spørsmål 
  2. Tenketid 
  3. Oppfølgingsspørsmål 
  4. Opptak og høy verdsetting