lærer i klasserommet

Norskfaglige praksiser - yrkesfag

I denne ressursen får norsklærerne på yrkesfag anledning til sammen å reflektere over sin egen praksis og norskfagets verdier.

Pakken gir konkrete tips om relevant lesing og skriving med elever som kan ha lav motivasjon for fellesfagene, inkludert forslag til tekster som er knyttet til de tverrfaglige temaene i LK20.

Gjennom arbeid med pakken gis norsklærerne anledning til å styrke sin faglige kunnskap om god lese-, skrive- og muntlighetsopplæring i norsk gjennom en prosess de samtidig ser nytten av underveis.

I pakken forstås tekstarbeid og tekstmøter som fagspesifikke praksiser. Dere får mulighet til å bli bevisst, styrke og fornye egen praksis gjennom at perspektiver fra pågående forskning og erfaringer fra eget klasserom møtes i samtaler, samarbeid og refleksjon. Mellom samarbeidsøktene legges det opp til enkle utprøvinger av nye perspektiv.

Sentrale spørsmål:

  • Hva er norskfaglige praksiser?
  • Hvordan invitere elevene inn i faget?
  • Hvordan jobbe med lesing, skriving og muntlighet på yrkesfaglige studieprogram?
  • Hva kan være relevante tekstvalg for elever som har lav motivasjon for norskfaget?

 

Pakken er laget av Hildegunn Støle, førsteamanuensis ved Lesesenteret og Linn Maria Magerøy-Grande, universitetslektor ved Skrivesenteret.