lærer i klasserommet

Norskfaglige praksiser - yrkesfag

I denne ressursen får norsklærerne på yrkesfag anledning til sammen å reflektere over sin egen praksis og norskfagets verdier.

Pakken gir konkrete tips om relevant lesing og skriving med elever som kan ha lav motivasjon for fellesfagene, inkludert forslag til tekster som er knyttet til de tverrfaglige temaene i LK20.

Gjennom arbeid med pakken gis norsklærerne anledning til å styrke sin faglige kunnskap om god lese-, skrive- og muntlighetsopplæring i norsk gjennom en prosess de samtidig ser nytten av underveis.

I pakken forstås tekstarbeid og tekstmøter som fagspesifikke praksiser. Dere får mulighet til å bli bevisst, styrke og fornye egen praksis gjennom at perspektiver fra pågående forskning og erfaringer fra eget klasserom møtes i samtaler, samarbeid og refleksjon. Mellom samarbeidsøktene legges det opp til enkle utprøvinger av nye perspektiv.

Sentrale spørsmål:

  • Hva er norskfaglige praksiser?
  • Hvordan invitere elevene inn i faget?
  • Hvordan jobbe med lesing, skriving og muntlighet på yrkesfaglige studieprogram?
  • Hva kan være relevante tekstvalg for elever som har lav motivasjon for norskfaget?

 

Pakken er laget av Hildegunn Støle, førsteamanuensis ved Lesesenteret og Linn Maria Magerøy-Grande, universitetslektor ved Skrivesenteret.

Introduksjon

Målet for økta er å igangsette refleksjon omkring den norskfaglige praksisen hos den enkelte faglærer og i lærerkollegiet eller norskavdelingen ved skolen.

66 min

Relevante tekstvalg for norskfaglig arbeid med elever på yrkesfag

Målet med økta er å reflektere over relevant norskfaglig tekstvalg på yrkesfag.

59 min

Erfaringsdeling

I denne økta deler dere gode tekstvalg i norskfaget på YF.

45 min

Å skape relevans for norskfaglig arbeid på yrkesfag: Skjønnlitteratur

Målet for økta er å planlegge relevant praksis for lesing av skjønnlitterær tekst i klasserommet med bruk av Leseplanleggeren.

62 min

Å planlegge relevant norskfaglig tekstarbeid på yrkesfag: Sakprosa

Målet for økta er å foreta gode tekstvalg som elevene opplever som relevante og engasjerende og som åpner for at elevene får trene norskfaglige og grunnleggende ferdigheter.

70 min

Erfaringsdeling

45 min

Å skrive tekster i norskfaget på YF

I denne økta ser vi nærmere på hvordan man kan lede gode skriveprosesser for å motivere elevene på yrkesfag til å skrive tekster i norskfaget.

75 min

Erfaringsdeling

30 min

Erfaringsdeling

30 min