Skriving i norskfaget på yf: Refleksjon

Etterarbeid til filmen “Å lede gode skriveprosesser”.

Individuelt: Skriv ned noen ideer og konkrete grep som du la merke til i filmen og som du tenker at du vil prøve ut i norskfaget på yrkesfag.

I grupper: Diskuter hvilke ideer dere ønsker å prøve ut.