Relevante tekstvalg: Arbeid med et eksempel

Arbeid i grupper med et utvalgt eksempel på tekstarbeid fra heftet Treffsikker undervisning. Lesing i norskfaget på yrkesfaglege programområde (lenker nederst, under Ressurser).

  1. Les gjennom teksten «Det er ingen som bryr seg» (i Talent for lykke, 2011) av Ari Behn på s. 85.

  2. Diskuter i små grupper om denne teksten ville ha engasjert dine klasser.

  3. Se raskt over undervisningsopplegget.

  4. Diskuter om du kunne ha brukt et slikt opplegg eller enkeltdeler av det i en klasse.