Skriving i norskfaget på yf: Erfaringsdeling

Hvordan gikk arbeidet med førskriving i klasserommet?

Erfaringene deles i plenum, del evt opp i mindre grupper dersom dere er veldig mange. 

a) Hva har du prøvd ut i klasserommet for å motivere elevene til skriving?

b) Hva fungerte godt?

c) Hva kan eventuelt gjøres annerledes neste gang?