Relevant tverrfaglig skriving: Oppgave

Velg en av følgende skriveoppgaver og les individuelt. Etterpå diskuterer du med en kollega som har valgt samme tema:

Tema 1. Tverrfaglig skriving med utgangspunkt i yrkesfag 

Tema 2. Argumentasjonsskriving med støtte. 

Tema 1:

  • Bruk heftet “Treffsikker undervisning: Skriving i norskfaget på yrkesfaglige programområder”.
  • Skumles side 13-14 og kikk på eksemplene på side 15-19 (blogg + informativ saktekst).
  • Skriv ned noen ideer eller konkrete eksempler som du tenker du vil prøve ut i egen undervisning.

Tema 2.

  • Bruk heftet “Argumenterende skriving”:
  • Skumles side 6-7 (sirkelen for undervisning og læring) og side 22-25 om skrivestøtte.
  • Skriv ned noen ideer eller konkrete eksempler som du tenker du vil prøve ut i egen undervisning.

Diskuter med en kollega:

Hva kunne du ha brukt i egen skriveundervisning?