Relevant tverrfaglig skriving: Prøv ut i praksis

Planlegg et skriveforløp der elevene skal skrive en tekst med tema og fagterminologi fra eget utdanningsprogram. (Se side 13-19 i heftet "Treffsikker undervisning" dersom du ikke jobbet med tema 1 i forrige økt.) Vurder om dette skal gjøres bare i norskfaget eller som et tverrfaglig undervisningsopplegg sammen med en programfaglærer. 

Del opp skrivearbeidet i faser. Dersom dette skal være en tverrfaglig skriveoppgave, må dere diskutere hvordan dere skal samarbeide og fordele ansvaret for å lede elevene gjennom de ulike fasene.

Dersom arbeidet skal vurderes, må dere bli enige om vurderingskriteriene og informere eller diskutere disse med elevene. Se eksempel på side 5 i heftet "Argumenterende skriving". 

Gjennomfør tverrfaglig skriveopplæring i en eller flere av klassene dine. Sett av tid til et møte med erfaringsdeling når alle har rukket å prøve tverrfaglig skriving i praksis.