Relevante tekstvalg: Erfaringsdeling

Oppdraget fra forrige økt var å finne frem en skjønnlitterær samtidstekst du har hatt god erfaring med i klasserommet.

Del ut tekstene dere har funnet. Gå i grupper og les en eller to av tekstene. Snakk om teksten og foreslå en aktivitet til klasserommet som trener lesing, skriving og/eller muntlighet.  

Berører tekstene noen av de tre tverrfaglige temaene som er sentrale i norskfaget: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og/eller bærekraftig utvikling? 

(Se gjerne: Udir: Tverrfaglige temaer i norskfaget)