Relevant skjønnlitteratur på yf: Diskusjon

Les folderen Leseplanleggjaren (under "Nedlastninger").

Les folderens ene side – «For læraren» - sammen i små grupper og diskuter hvordan den kan brukes i planlegging av lesing i klasserommet.