Relevant tverrfaglig skriving: Erfaringsdeling

Erfaringene deles i plenum (eventuelt i grupper). 

a) I hvilken klasse gjennomførte du opplegget?

b) Hvilke deler av opplæringa fungerte godt? Del tips mellom dere. 

c) Hva kan forbedres?