Skriving i norskfaget på yf: Oppgave

Les individuelt s. 6-7 i heftet “Skriving i FYR. Meningsfulle skriveoppgaver på yrkesfag” (du finner heftet under "Nedlastninger"). 
Noter ned noen stikkord som du mener er relevante for å få elevene i gang med skriving.


Velg to sider mellom s.10-39 som er tilpasset det utdanningsprogrammet der du underviser.
Les disse to sidene og legg merke til hva det står om å “komme i gang med skrivinga”.