Relevant skjønnlitteratur på yf: Refleksjon

Finn fram igjen undervisningsopplegget til Ari Behns novelle: «Det er ingen som bryr seg» fra økt 2.

Les gjennom opplegget og diskuter de foreslåtte aktivitetene før, under og etter lesing som er skissert: Hvordan er de ment å bidra til læring, hvilke tror kan du kan fungere i en av dine klasser, hvilke strategier har du gode erfaringer med når klassen leser ei novelle sammen?