Relevant sakprosa på yf: Samarbeid om undervisningsopplegg

Gå i grupper og bli enige om en av tekstene dere har diskutert. Planlegg et undervisningsopplegg rundt den aktuelle teksten sammen (dersom ingen av de foreslåtte tekstene er relevant for dine elever, kan du også bruke andre tekster). Bruk Leseplanleggeren som strukturerende prinsipp.

Tenk på om teksten har et tema som bør forberedes litt, om den har krevende vokabular som du bør forklare, om den innbyr til skriving i form av svar til forfatteren, grunnlag for egen tekst om temaet osv.

Tenk også på om arbeidet skal gi grunnlag for vurdering og hvor mye tid du og elevene da vil trenge.